Gårdsbesök.

 

 

Bra länkar att leta på

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna DFS 2007:6
råd om hästhållning;

 

 

Djurskyddsbestämmelser häst

I denna broschyr kan du läsa om hur du ska hålla och sköta din häst. Vi informerar inte om alla djurskyddsregler utan bara om de viktigaste reglerna och de vanligaste frågorna.